Mijn nieuwe boek gaat over vroegkinderlijk trauma, de gevolgen, herstel en vooral over hoe getraumatiseerde ouders kunnen voorkómen dat zij hun kinderen ook weer traumatiseren.
Hiervoor heb ik veel research gedaan, mensen geïnterviewd en ervarings- en herstelverhalen verwerkt van mannen en vrouwen, die antwoord gaven op de volgende vragen:

  1. Wat heb je als kind ervaren? Was je gewenst, welkom? Kon je vader/moeder er voor je zijn? Hoe ben je behandeld? Werd je wel eens geslagen, genegeerd, vernederd, misbruikt, gepest?
  2. Hoe ben je hier doorheen gekomen?
  3. Welke gevolgen heeft deze omgang met jou voor jou gehad? (Hoe) heb je je aangepast?
  4. Heb je hulp gezocht? Zo ja, waar en hoe is dat verlopen? Zo nee, wat hield je tegen?
  5. Hoe gaat het nu met je?
  6. Wat hadden je ouders/verzorgers in jouw kindertijd moeten doen of juist laten?

Ik ben alle deelnemers enorm dankbaar voor hun bijdrage. Vanaf 4 januari 2016 ga ik schrijven. De werktitel van het boek is: ‘Roze donderwolken”.

Interviews afgerond: voorkómen vroegkinderlijk trauma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *